Om företaget

Linköping Taxi Service AB
Ottargatan 8 ,582 78 Linköping

Kundservice 
Telefon: 013-14 99 99/013-10 10 10
Fax: 013-99 13 997

Linköping Taxi Service AB

Företaget grundades 2011 och har sedan dess etablerat sig till en av de större aktörerna i Linköping och har idag en väldigt god kundbas med många återkommande stamkunder.   
 
Linköping Taxi Service AB grundades med syfte att etablera en ny form av Taxitjänst. Denna arbetsform skulle skilja sig avsevärt från de aktuella taxibolagen. Ur namnet kan man höra ordet ”Service” och det är just det som driver hela företaget. Från den dagen bolaget bildades så skulle vi skilja oss från konkurrenterna i branschen då vi valde att fokusera på långvariga och trogna kunder. 
Förutom taxitjänster innefattar verksamheten även godstransporter där vi transporterar allt från livsmedel till farligt gods.
Kvalité och service är våra viktigaste punkter och personalen utbildas kontinuerligt i dessa delar för att föra verksamheten framåt. Ett av våra mål är att alltid sträva efter att överträffa kundens förväntningar. Utifrån den kvalitetsutbildning som de anställda har fått så skall samtliga medarbetarna alltid följa företagets riktlinjer och policys enligt gällande lagstiftning i Sverige samt företagets egna värderingar gällande etik och moral. Företaget är tredjepartscertifierat i enlighet med ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).
 

Beställningscentral

Linköping Taxi Service AB tillsammans med Taxi Norrköping AB driver en beställningscentral som är öppen dygnet runt, året runt. Till denna beställningscentral är även andra åkerier anslutna.
Samtliga våra bilar är aktiva dygnet runt, året runt. Våra bilar är toppmoderna och samtliga är utrustade GPS då vi kan se var varje bil befinner sig i realtid.